Oefeningen / De lotus

De lotus

De lotus

  • Stretchen moet integraal deel uitmaken van elke oefensessie.
  • Ga zitten in kleermakerszit, de voetzolen tegen elkaar.
  • De rug is recht. Span de rugspieren lichtjes op. Neem de enkels vast en breng de hielen dichter tegen het lichaam.
  • Houd deze positie 30 à 60 seconden aan en herhaal 2 à 3 keer.

Het gebed

Zie de oefening

De onzichtbare stoel

Zie de oefening